Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
Ιστορικό Συλλόγου

Ο Φ.Σ.Θήβας ιδρύθηκε το 1976 , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν.3601/1928 "περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων" και τον ΑΝ 1384 "περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Ν.3601 περί φαρμακευτικών συλλόγων". 
Λειτουργεί υπό την μορφή ΝΠΔΔ, η δε λειτουργία του διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φαρμακευτικών συλλόγων και τον Εσωτερικό του Κανονισμό.

Στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία που τα απέκτησε το 2009 στην οδό Κάδμου 1 στη Θήβα. Διοικείται από 5μελές Δ.Σ., που εκλέγεται ανά τριετία από την Γ.Συνέλευση. 
Από την Γ.Συνέλευση  εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι του Φ.Σ.Θ - εκλέκτορες στον Π.Φ.Σ.

Ο Σύλλογος  αριθμεί 48 μέλη και τηρείται μητρώο των εγγεγραμμένων φαρμακοποιών, καθώς και ατομικοί αυτών φάκελοι.  Παρέχει στα μέλη του πολλαπλές υπηρεσίες όπως:

  1. Έχει συνάψει  συμβάσεις με ασφαλιστικά ταμεία.
  2. Παρεμβαίνει δυναμικά σε περιπτώσεις προβλημάτων μελών του με Ταμεία, τα οποία συνάπτουν ατομικές συμβάσεις με αυτά
  3. Συμμετέχει  στους ελέγχους που διενεργούν τα εντεταλμένα όργανα της Περιφέρειας κατά την επιθεώρηση  των υπό ίδρυση ή μεταφορά φαρμακείων προκειμένου να τους δοθεί άδεια λειτουργίας
  4. Ενημέρωση για όποια καινούρια εγκύκλιο ή ρύθμιση υπάρχει από τα ασφαλιστικά Ταμεία.
  5. Παρέμβαση σε ρυθμίσεις που βλάπτουν τον κλάδο ή την ατομική εργασία των μελών.
  6. Παράδοση των βεβαιώσεων εισφορών του ΤΣΑΥ.

http://alprazolam-info.net http://zolpidem-info.net

 

Εκτός των υπηρεσιών εξυπηρέτησης ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας φροντίζει εξίσου για την ενημέρωση των μελών του:
Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους φαρμακοποιούς αλλά και για τους υπαλλήλους των φαρμακείων ,για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από το φαρμακείο.

Έντονο ενδιαφέρον όμως, έχει δείξει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας και για τα κοινωνικά προβλήματα της πόλης όπως συμμετείχε στον αγώνα για την αποτροπή της δημιουργίας εργοστασίου καύσης και θερμικής επεξεργασίας απορριμάτων στην πολη μας, αντικαπνιστική εκστρατεία, εκστρατεία ενημέρωσης για ναρκωτικά κ.λπ.