Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
ΙΚΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ VIREAD
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2011 07:56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Αθήνα, 27 Μαϊου 2011
Αριθ. Πρωτ. Γ55/845

Σχετικά:
1. Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/783/14-07-2010
2. Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/791/11-08-2010

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας σας υπενθυμίζουμε ότι το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα Viread διατίθεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία μόνο όταν χορηγείται για τη θεραπεία της λοίμωξης από τον ιό της Ηπατίτιδας Β. Η χορήγησή του γίνεται άνευ συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 59 παρ. 6 του Ν.3518/06.

Ο τρόπος διάθεσης για την ένδειξη της ηπατίτιδας Β ορίζεται από τον ΕΟΦ (απόφαση 43176/30-06-2008) ως εξής: «Το φαρμακευτικό προϊόν χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών, της οποίας η έναρξη πρέπει να γίνεται σε Νοσοκομείο από ιατρό έμπειρο στην αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας Β, αλλά η χορήγησή του και η παρακολούθηση των ασθενών μπορεί να γίνεται και εκτός Νοσοκομείου». Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει
απαραίτητα να προσκομίζεται γνωμάτευση (ή φωτοτυπία αυτής) από ιατρό Νοσοκομείου ή Κλινικής, προκειμένου να εκτελεσθούν συνταγές που περιλαμβάνουν το εν λόγω ιδιοσκεύασμα καθιστώντας επομένως περιττή την αναγραφή επί της συνταγής των στοιχείων του ιατρού που εξέδωσε τη γνωμάτευση. Συνταγές συνοδευόμενες από γνωματεύσεις ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα γίνονται δεκτές.

Στη γνωμάτευση ο θεράπων ιατρός του Νοσοκομείου ή της Κλινικής, ο οποίος θα πρέπει να έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας Β, θα τεκμηριώνει την ανάγκη χορήγησης του σκευάσματος, ενώ ο ιατρός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνταγογραφεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα όσα αναφέρονται στη γνωμάτευση.

Επισημαίνεται ότι η ταινία γνησιότητας του ιδιοσκευάσματος Viread είναι πράσινου χρώματος, γεγονός που σημαίνει ότι φωτοτυπίες των εν λόγω συνταγών θα πρέπει να φυλάσσονται από τα Ιδιωτικά φαρμακεία.

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω εξυπακούεται ότι ισχύουν και για φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον έχοντας την ίδια ένδειξη, τον ίδιο τρόπο χορήγησης ή την ίδια χρωματική διαφοροποίηση στην ταινία γνησιότητας.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΛΙΤΣΑ