Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
ΥΥΚΑ: ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2011 07:55

Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥΓ3γ/οικ. 47476, 27.4.2011

Επανακαθορίζονται τιμές πώλησης φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1/8.2.2011 γνωμοδότησης της Επιτροπής Ναρκωτικών, ως εξής:

1. Φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης 0,100 γρ. προς πενήντα πέντε λεπτά η φύσιγγα (0,55€/φύσιγγα)
2. Φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης 0,050 γρ. προς σαράντα λεπτά η φύσιγγα (0,40€/φύσιγγα)
3. Φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης 0,010 γρ. προς τριάντα λεπτά η φύσιγγα (0,30€/φύσιγγα)
4. Φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης 0,015 γρ. προς είκοσι τρία λεπτά η φύσιγγα (0,23€/φύσιγγα)
5. Σκόνη υδροχλωρικής κοκαΐνης προς δεκατρία ευρώ και σαράντα λεπτά το γραμμάριο (13,40€/γραμμάριο)
6. Σκόνη υδροχλωρικής μορφίνης προς δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά το γραμμάριο (2,80€/γραμμάριο)
7. Σκόνη υδροχλωρικής πεθιδίνης προς ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά το γραμμάριο (1,70€/γραμμάριο)
8. Σκόνη οπίου προς δύο ευρώ και σαράντα λεπτά το γραμμάριο (2,40€/γραμμάριο)

Οι ανωτέρω τιμές πώλησης, πέραν της τιμής για τις φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης 0,100 γρ., έχουν οριστεί με την αριθμ. ΔΥΓ3γ/133210/23.12.2044 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1967/ Τ.Β.΄/ 31.12.2004).

Οι προαναφερόμενες τιμές των φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών επιβαρύνονται με τον ισχύοντα ΦΠΑ.

Με την ισχύ της παρούσας απόφασης, η οποία αρχίζει δέκα ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καταργείται η υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3γ/οικ. 133210/23.12.2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1967/ Τ.Β.΄/ 31.12.2004).