Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
ΙΚΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2011 07:53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αριθ. Πρωτ. Γ99/222

Σχετικό: Το Γ99/221/30.5.2011 έγγραφο

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι οι ιατροί των Νοσοκομείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που εντάχθηκαν στο Ε.Σ.Υ. με τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄31), μπορούν από 1.6.2011, και για χρονικό διάστημα 3 μηνών, έως 31.8.2011 να εκδίδουν συνταγές για τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος σε συνταγολόγια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (έντυπα ή ηλεκτρονικά).

Επίσης, ενημερώνουμε ότι θα τοποθετηθεί ελεγκτής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα ανωτέρω νοσοκομεία, ο οποίος θα εξυπηρετεί καθημερινά ως προς τη θεώρηση συνταγών, όπου απαιτείται.

Κατά συνέπεια οι συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εκδίδονται από τους εν λόγω ιατρούς, τόσο αυτές που περιέχουν φάρμακα που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος, όσο και αυτές που περιέχουν φάρμακα τα οποία χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία, και φέρουν σφραγίδα ιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ: Σισμανόγλειο, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος", Άγιος Σάββας, Αγία Όλγα - Κωνσταντοπούλειο και Πολυκλινική, με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, μπορούν να εκτελεστούν κανονικά.

Τα συνταγολόγια ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα εξακολουθήσουν να χρεώνονται με την έως σήμερα διαδικασία.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ