Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΦΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δευτέρα, 16 Μάιος 2011 13:02

ΘΗΒΑ 12 ΜΑΙΟΥ 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΦΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1.Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ B740/28-5-2010 είναι μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ) και δεν αποζημιώνονται απο ταΑσφαλιστικά Ταμεία.

2.Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β559/8-4-2011  (αρνητική λίστα) χορηγούνται μεν με συνταγή αλλά από 2-5-2011   ΔΕΝ αποζημιώνονται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία (πλην ελαχίστων και συγκεκριμένων εξαιρέσεων).

3. Το χρώμα της ταινίας γνησιότητας (καφέ ή μαύρο) είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό  για τα φαρμακεία ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ειδικά για τα φάρμακα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα με καφέ κουπόνι   (π.χ. καρνιτίνες , DICLOFENAC σε υγρή μορφή κ.α) σας γνωρίζουμε ότι συνεχίζουμε  να τα χορηγούμε μέχρι την έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης όπως προβλέπεται από το Ν.3918/2011 ,υποκεφάλαιο Δ, άρθρο 63 , παρ.4:    <<  Το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης δεν εγκρίνουν και δεν εξοφλούν ιατρικές συνταγές που πειριλαμβάνουν φαρμακευτικά προїόντα που χορηγούνται και χωρίς ιατρική συνταγή (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ) σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας τους που χορηγείται από τον Ε.Ο.Φ .  Γ ια τα φαρμακευτικά αυτά προїοντα εκδίδεται απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν γνώμης του Ε.Ο.Φ.>>

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ : Τα ΝΕΑ καφέ κουπόνια αποζημιώνονται από την Κοινωνική Ασφάλιση μέχρι την έκδοση Υπουργικής απόφασης συνοδευόμενης από νέο επικαιροποιημένο κατάλογο του Ε.Ο.Φ. για τα νέα μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφόμενα  Φάρμακα  (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ) .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ                                                                             ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΝΗ