Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Δευτέρα, 16 Μάιος 2011 13:01

13/05/2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1)100 ευρώ από κάθε Συνάδελφο για υποχρεώσεις Π.Φ.Σ.(κουμπαράς)

2) 150 ευρώ για ετήσια εισφορά  με παράδοση συνταγών  ΕΥΔΑΠ ή ΤΑΠΟΤΕ.

3) Παράδοση ΟΓΑ κάθε 6η εργάσιμη του  επομένου μήνα υποχρεωτικά.

4) Παράδοση ΟΠΑΔ μέχρι τις 10 του επομένου μήνα υποχρεωτικά.

5) Χειρόγραφες καταστάσεις ΟΠΑΔ δεν γίνονται δεκτές, ισχύει για τους

Λογαριασμούς Μαїου 2011 και Ιουνίου .

6) Υποβολή ΕΥΔΑΠ-ΤΑΠΟΤΕ στα γραφεία του συλλόγου.

7) Minimum υποβολής          1   μήνας  μέχρι 15-20 του επόμενου μήνα.

Μaximum υποβολής         3    μήνες δήλ.από  1/1   -   31/3

από 1/4   -   30/6 μέχρι 15-20

από 1/7   -    30/9 του επομένου

από 1/10 -    31/12

8) Όλοι οι συνάδελφοι να προβούν στην έκδοση αθεώρητων πιστωτικών τιμολογίων για να καλύπτουν φορολογικά τις περικοπές και το rebate.

9) ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπεύθυνες δηλώσεις ν.105 μέχρι 25/05/2011.

10) Πληρωθήκαμε για ΟΓΑ  Μάρτιο 2011 με rebate 

για ΟΠΑΔ Φεβρουάριο 2011

11) Αναστολή ΔΕΗ από 1/06

ΤΑΠΟΤΕ από 1/07

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ από 1/09

Εάν δεν πληρωθούν τα τιμολόγια