Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2023 10:00

Για να ενημερωθείτε για την αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση των διασυνοριακών συνταγών δείτε τα έγγραφα που ακολουθούν:

1. Ενημέρωση
2. Διασυνοριακές συνταγές (Ενημέρωση 11_2021)
3. Υπόδειγμα Ι, ΕΟΠΥΥ για την διασυνοριακή συνταγή
4. Εικόνα Διασυναριακής 1
5. Εικόνα Διασυναριακής 2