Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2011 13:40

ΠΡΟΣ
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, ΤΚ 11854, Αθήνα

ΘΕΜΑ: "Διευκρινίσεις σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται σε ενδείξεις που δεν καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση & κατά τη διάρκεια βραχείας νοσηλείας"

Σχετικό 1: Έγγραφο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής με αρ. πρωτ. 1818/29.3.2011

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

α) Σχετικά με τη μη αποζημίωση φαρμάκων των οποίων οι ενδείξεις δεν καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση, στόχος του Γ55/838/21.3.2011 εγγράφου είναι η αποσαφήνιση των φαρμάκων (εμπορικών σκευασμάτων) που δεν αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση, καθώς οι εγκεκριμένες ενδείξεις υπάγονται στις μη αποζημιούμενες από την κοινωνική ασφάλιση.

Επίσης, προς διευκόλυνση του έργου των φαρμακοποιών, στον πίνακα των σκευασμάτων διευκρινίζονται οι εγκεκριμένες ενδείξεις (και μόνον αυτές) για συγκεκριμένα φάρμακα, οι οποίες εξακολουθούν να αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση με την προσκόμιση γνωμάτευσης.

Διευκρινίζεται ότι, καθώς μπορεί κάποιο προϊόν από τα συμπεριλαμβανόμενα στον ανωτέρω κατάλογο να λάβει καινούργια ένδειξη, η οποία να αποζημιώνεται από την κοινωνική ασφάλιση, και για λόγους άμεσης πρόσβασης των ασθενών, ζητάμε από τις φαρμακευτικές εταιρείες να μας ενημερώνουν ώστε να επικαιροποιούμε άμεσα τον κατάλογο που αναφέρεται στο Γ55/838/21.3.2011 έγγραφο.

Ως εκ τούτου, το ανωτέρω έγγραφο αποτελεί οδηγό για τους φαρμακοποιούς σχετικά με το ποια φάρμακα δεν αποζημιώνονται, και ορίζονται σαφώς τα συνοδά νοσήματα σε συγκεκριμένα μόνο φάρμακα (MIRENA, DAFLON, VENORUTON, ACOMPLIA, XENICAL) που αποζημιώνονται με την προσκόμιση γνωμάτευσης. Σε καμία περίπτωση ο φαρμακοποιός δεν ελέγχει ποια ένδειξη είναι η εγκεκριμένη, γιατί αυτή κοινοποιείται από το Ίδρυμα.

β) Σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται κατά τη διάρκεια βραχείας νοσηλείας (δηλαδή απαιτείται ενδοφλέβια έγχυση) σε Κρατικά Νοσοκομεία (Γ55/837/21.3.2011), διευκρινίζεται ότι δεν αναγράφεται επί της συνταγής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ "Στερούμεθα" από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς αυτά τα σκευάσματα δεν τα χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ασθενείς που εισάγονται για βραχεία νοσηλεία σε Κρατικά Νοσοκομεία. Η ένδειξη "Στερούμεθα" σε αυτές τις περιπτώσεις μπαίνει επί της γνωμάτευσης του Κρατικού Νοσοκομείου.

Κατά συνέπεια, οι συνταγές που αναγράφουν φάρμακα που χορηγούνται κατά τη διάρκεια βραχείας νοσηλείας σε Κρατικά Νοσοκομεία και φάίνονται δεσμευμένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποζημιώνονται στα ιδιωτικά φαρμακεία, όταν επί της γνωμάτευσης φέρουν "Στερούμεθα" από το φαρμακείο του Κρατικού Νοσοκομείου.

Επιπρόσθετα, δόθηκε εντολή να εκδίδονται οι ανωτέρω συνταγές μόνο χειρόγραφα, γιατί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν έχει προβλεφθεί ακόμα η ανωτέρω περιγραφόμενη εξαίρεση, και ως εκ τούτου θα φαινόντουσαν τα φάρμακα ως δεσμευμένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν θα μπορούσενα αποχαρακτηριστεί η συνταγή.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΤΣΑ