Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
Διευκρινίσεις για το δοσολογικό σχήμα και τα εμβαλάγια
Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2011 12:08

Σε εγκύκλιο, με  αριθμό πρωτοκόλλου Φ.80000 (ν. 3918)/οικ7396/921, που απέστειλε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 31 Μαρτίου 2011, δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τις δοσολογίες και τα εμβαλάγια.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει σχετικά με το θέμα:

.......................

5. Στο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ και ειδικότερα στο άρθρο 72 προβλέπεται ότι η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας, βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στην περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλαγίων. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου ισχύουν για πέραν του ενός εμβαλάγια.

Επίσης προβλέπεται ότι για συνταγές φαρμάκων που καταχωρίζονται και
εκτελούνται ηλεκτρονικά ΔΕΝ απαιτείται θεώρηση ανεξαρτήτως πόσου και ιδιοσκευασμάτων, καθώς και για τις δίμηνες συνταγές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.